De stichting heeft ten doel: bij te dragen aan de zorg voor cultuur en (cultuur)landschap, bij voorkeur – maar niet uitsluitend – in het gebied tussen Amsterdam en Utrecht.

Motto

Slechts zij zijn gelukkig die nijver iets anders najagen dan hun eigen geluk, het geluk van anderen, de verheffing van het mensdom, of een of andere vorm van kunst of bezigheid die niet als middel wordt bedreven maar als ideaal doel op zich. Aldus, door zich op iets anders te richten, vinden zij terloops het geluk.’

John Stuart Mill

Subsidie aanvragen en verstrekken

De stichting werd opgericht in het najaar van 2013 teneinde de steunverleningen door de oprichter in de toekomst een meer structureel karakter te geven. In de daaraan voorafgaande jaren werden bij voorbeeld projecten ondersteund die gericht waren op het behoud van het cultuurlandschap en werd bijgedragen aan instellingen en projecten op cultureel gebied, zoals de Nationale Opera, het Holland Festival en anderen.

> vraag subsidie aan