De stichting heeft ten doel: bij te dragen aan de zorg voor cultuur en (cultuur)landschap, bij voorkeur in het gebied tussen Amsterdam en Utrecht, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Fondsenwerving

Door het ANBI-karakter van het Fonds zou het mogelijk moeten zijn om het vermogen van het Fonds jaarlijks te laten toenemen met schenkingen van de oprichter. Op de lange termijn moet het mogelijk zijn om ook de directe famlieleden van de oprichter enthousiast te maken voor de doelstelling en het werk van de Stichting waardoor het vermogen – en daarmee ook de uitkeringen aan culturele projecten en instellingen – nog verder kunnen toenemen.

Beheer van het vermogen

Op termijn is het de bedoeling dat het vermogen van de oprichter dat beheerd wordt door NBC-Vermogensplanning, onderdeel van de ASN-bank, in delen geschonken zal worden aan de Stichting. NBC-Vermogensplanning is sterk in het ‘duurzaam’ beheer van vermogen en bij uitstek geschikt om voor een zorgzaam beheer, in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting zorg te dragen. Een van de huidige directieleden is dan ook gevraagd om in het bestuur van de Stichting zitting te nemen.