De stichting heeft ten doel: bij te dragen aan de zorg voor cultuur en (cultuur)landschap, bij voorkeur in het gebied tussen Amsterdam en Utrecht, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.