De stichting heeft ten doel: bij te dragen aan de zorg voor cultuur en (cultuur)landschap, bij voorkeur in het gebied tussen Amsterdam en Utrecht, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuursleden

De heer drs. F.H.B. Cladder, voorzitter

De heer A.J.W. Nieuwenhuys, penningmeester

De heer J.P. Peterich, secretaris

Raad van Advies

Mevrouw drs. M.C.E. Cladder

Mevrouw T.T. van Haersolte

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

voor hun werkzaamheden.