De stichting heeft ten doel: bij te dragen aan de zorg voor cultuur en (cultuur)landschap, bij voorkeur in het gebied tussen Amsterdam en Utrecht, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Doelstelling en actuele beleid

De stichting werd opgericht in het najaar van 2013 teneinde de ondersteuningen die door de oprichter in de afgelopen jaren werden verleend een meer structureel karakter te geven en in de toekomst sterk te laten toenemen. In de afgelopen jaren verleende de oprichter steun aan bij voorbeeld projecten gericht op het behoud van het cultuurlandschapsbehoud in de Vechtstreek en aan instellingen op cultureel gebied, zoals de Nederlandse (nu Nationale) Opera, het Holland Festival, de Cello-biënnale, Musica Reale en anderen. Deze praktische ondersteuningen zijn vertaald in de doelstelling van de Stichting, zoals vermeld op deze website www.hinderrustfonds.nl De stichting heeft ten doel bij te dragen aan de zorg voor cultuur en (cultuur-)landschap, bij voorkeur in het gebied tussen Amsterdam en Utrecht, maar zeker niet uitsluitend.